6 BƯỚC ĐẠT TỚI NĂNG LỰC QUẢN LÝ THỜI GIAN TUYỆT VỜI

6 BƯỚC ĐẠT TỚI NĂNG LỰC QUẢN LÝ THỜI GIAN TUYỆT VỜI.

Để khai thác tối đa hiệu suất làm việc của bản thân:

Hãy luyện tập 6 bước này hằng ngày.

Bước 1: Chạm đến tức thì.

Nếu đã chạm đến nó thì phải hành động ngay.

Bước 2: Lên danh sách : Việc lên danh sách là cách để giữ mọi thứ hoạt động có tổ chức.

Liệt kê 6 nhiệm vụ quan trọng nhất cần làm và bằng mọi cách hãy hoàn thành chúng.

Bước 3: Lập kế hoạch phân chia thời gian cho từng công việc.

Bên cạnh mỗi đề mục công việc, hãy viết khoảng thời gian dự định để thực hiện công việc đó. Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo 6 mục trong danh sách của bạn có thể được hoàn thành trong một ngày.

Bước 4: Lập kế hoạch cho ngày làm việc.

Hãy luôn tuân thủ lịch trình.

Một ngày làm việc thật sự kéo dài 10 giờ, nhưng chỉ có 6,5 giờ dành cho sáu việc quan trọng nhất.

(Hãy lập kế hoạch làm việc cho ngày mai, trong đó bạn có đủ thời gian để hoàn thành tất cả sáu mục công việc cần làm và vẫn giãi quyết được những nhiệm vụ khác.)

Bước 5: Ưu tiên. Tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Hãy dành vị trí đầu tiên cho nhiệm vụ quan trọng nhất là Khả năng kiểm soát  và hoàn thành công việc cực kỳ cao.

Bí quyết cho người bán hàng và nhóm làm việc một người: Dành ra ít nhất 2,5 giờ mỗi ngày cho mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

Phải làm gì nếu công việc của bạn mang tính phản ứng bị động?: Bạn nên đặt ra cho mình một số nhiệm vụ cần làm mỗi ngày có tác dụng thúc đẩy hoặc cải thiện hoạt động của công ty hoặc công việc của mình.

Mọi người thường làm việc chăm chỉ hơn nếu bị kiểm tra, giám sát:  Điếu này Giúp mọi người coi trọng việc quản lý thời gian, đồng thời gia tăng hiệu suất làm việc của họ.

Bước 6: Cân nhắc xem liệu có gì thiệt hại không nếu bỏ một thứ gì đó đi.

* Kết luận:

Chìa khóa thành công nằm ở chổ: khi có điều gì xen vào làm cản trở lịch làm việc, hãy giải quyết nó và rồi quay lại với kế hoạch của bạn.

Trần Thế Quyền -Sưu Tầm

Advertisements

Leave a comment »